Zdjęcie z wręczenia nagród w 10 Edycji konkursu SMD Zdjęcie z wręczenia nagród w 10 Edycji konkursu SMD Zdjęcie z wręczenia nagród w 10 Edycji konkursu SMD Zdjęcie z wręczenia nagród w 10 Edycji konkursu SMD

Finał 10. jubileuszowej edycji konkursu

Logo youtube Film z II etapu konkursu

11 kwietnia br. w ramach III Dni Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (WIGE) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbył się finał 10. jubileuszowej edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”.

Nagrody rzeczowe otrzymali indywidualnie członkowie nagrodzonych zespołów a były to laptopy dla zwycięzców, tablety dla laureatów II miejsca i czytniki e-book dla laureatów III miejsca. Zakup sprzętu komputerowego sfinansował Narodowy Bank Polski, wszyscy laureaci otrzymali karty upominkowe do Empiku ufundowane przez Wielkopolską Kurator Oświaty.

Po wysłuchaniu prezentacji sześciu zakwalifikowanych do II etapu zespołów Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Plakat - I miejsce w 10 Edycji konkursu SMD

Miejsce I:

z łączną liczbą punktów: 92,9

Zuzanna Łabeńska i Anna Manikowska

z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Praca na temat:
Praca poza miejscem zamieszkania. Jakie czynniki o tym decydują?

przygotowana pod kierunkiem Beaty Góreckiej-Pęder.

 

Plakat - II miejsce w 10 Edycji konkursu SMD

Miejsce II:

z łączną liczbą punktów: 91,4

Wiktoria Kowalska i Martyna Anna Waszak

z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Praca na temat:
Sytuacja gospodarcza województw a budżety gospodarstw domowych i poziom zagrożenia ubóstwem mieszkańców

przygotowana pod kierunkiem Marty Woźniak.

 

Plakat - III miejsce w 10 Edycji konkursu SMD

Miejsce III:

z łączną liczbą punktów: 86,7

Dorota Eliza Bartmańska i Angelika Jaworska

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie

Praca na temat:
Metody radzenia sobie z bezrobociem – mobilność zawodowa, edukacja dorosłych i zmiana zawodu

przygotowana pod kierunkiem Małgorzaty Ginter.

 

Wyniki I etapu konkursu

Szanowni Konkursowicze!
Do kolejnego etapu rywalizacji Komisja Konkursowa zakwalifikowała następujące zespoły:

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
Zuzanna Łabeńska i Anna Manikowska
Temat: Praca poza miejscem zamieszkania. Jakie czynniki o tym decydują?

LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie – 2 zespoły
Bartosz Buda i Michał Wawrzynowicz
Temat: Metody radzenia sobie z bezrobociem
Weronika Czarna i Maciej Czarny
Temat: Dojazdy do pracy w Polsce

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
Wiktoria Kowalska i Martyna Anna Waszak
Temat: Sytuacja gospodarcza województw a budżety gospodarstw domowych i poziom zagrożenia ubóstwem mieszkańców

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – 2 zespoły
Dorota Eliza Bartmańska i Angelika Jaworska
Temat: Metody radzenia sobie z bezrobociem - mobilność zawodowa, edukacja dorosłych i zmiana zawodu
Patrycja Golińska i Monika Sobkowiak
Temat: Mobilność i elastyczność zawodowa Polaków

Rozpoczynamy 10 jubileuszową edycję konkursu

Ten Konkurs jest dla Ciebie! Kliknij w zakładkę ZADANIA

Nagrody:
I miejsce – LAPTOP
II miejsce – TABLET
III miejsce – CZYTNIK E-BOOK

Nagradzani są indywidualnie wszyscy członkowie trzech najlepszych zespołów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Organizatorzy


Logo Narodowego Banku Polskiego - Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

10. jubileuszowa edycja konkursu

Wraz z początkiem grudnia rozpoczynamy 10 jubileuszową edycję Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka".

W dniu 3 grudnia br., ogłoszone zostaną: zadania konkursowe, terminarz konkursu oraz kryteria oceny prac.

Zadaniem konkursowym w I etapie będzie przygotowanie plakatu opisującego jeden z trzech wskazanych tematów, z wykorzystaniem danych statystycznych.

II etap Konkursu polegał będzie na publicznym zaprezentowaniu opracowanego zagadnienia.

Nagrodzone zostaną trzy zespoły, których prace i wystąpienia Komisja Konkursowa uzna za najlepsze merytorycznie, najciekawsze i najbardziej kreatywne. Atrakcyjne nagrody przewidziano dla wszystkich członków trzech najlepszych zespołów.

Terminarz

3 grudnia 2018 r. – ogłoszenie Konkursu. Zamieszczenie na stronie internetowej zadań konkursowych oraz kryteriów oceny prac.

15 lutego 2019 r. – upływa termin rejestracji uczestników i nadsyłania opracowanych plakatów. Formularz rejestracyjny oraz odpowiednie oświadczenia należy przesłać na adres pocztowy Urzędu Statystycznego w Poznaniu, natomiast prace na adres: konkurs_poz@stat.gov.pl

1 marca 2019 r. – na stronie internetowej ogłoszona zostanie lista zespołów, których prace zakwalifikowano do drugiego etapu Konkursu.

11 kwietnia 2019 r. – prezentacje zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu oraz ekspozycja plakatów podczas sesji plakatowej. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród.

Regulamin

Regulamin Wielkopolskiego Konkursu "Statystyka mnie dotyka"

REGULAMIN KONKURSU - PDF

Zadania

Korzystając z zasobów informacyjnych statystyki publicznej (Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów statystycznych lub EUROSTAT-u) opracuj jedno z poniższych zagadnień:

 1. Metody radzenia sobie z bezrobociem – mobilność zawodowa, edukacja dorosłych, zmiana zawodu.
 2. Płeć, wiek, miejsce zamieszkania, sytuacja na rynku pracy, wynagrodzenia – co w największym stopniu determinuje pracowników do wyboru miejsca pracy poza miejscem zamieszkania.
 3. Sytuacja gospodarcza województw/a a budżety gospodarstw domowych i poziom zagrożenia ubóstwem mieszkańców.

Wyniki dla wybranego obszaru terytorialnego i przedziału czasowego zaprezentuj w formie plakatu, a następnie omów publicznie w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej organizowanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu.

UWAGI I POLECENIA:

Kryteria i procedura oceniania prac

 1. Skala ocen

  Prace konkursowe oceniane są w skali punktowej w przedziale [0;100]. Oznacza to, że za wykonanie zadania konkursowego uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 2. Ocena wykonania zadania konkursowego
  1. 2.1. Punktacja ma następującą strukturę:

   Etap I – maksymalnie 50 punktów, oceniane będą:

   1. Analiza i wnioski:
    • związek z tematem,
    • sposób wykorzystania i zakres danych statystycznych,
    • prawidłowa interpretacja danych,
    • oryginalność ujęcia problemu, zawartych wniosków i komentarzy,
    • forma prezentacji danych statystycznych (np. tabele, wykresy)
     i poprawność ich opisu,
    • odniesienie do źródeł danych.
   1. Jasność przekazu:
    • czytelność i zrozumiałość informacji umieszczonych na plakacie,
    • logiczność i spójność całości opracowania.
   1. Prezentacja:
    • przejrzysty i uporządkowany układ opracowania,
    • równowaga pomiędzy liczbą wykresów, grafiką i tekstem,
    • estetyka i staranność wykonania,
    • czytelność.
  2. Etap II – maksymalnie 50 punktów, oceniane będą:

   • struktura wystąpienia;
   • swoboda wypowiedzi;
   • język wystąpienia;
   • poziom merytoryczny, w tym stopień odwołania do plakatu;
   • zachowanie rygoru czasowego.

  3. 2.2. Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia prace według zasad określonych w ust. 2.1.
  4. 2.3. Ocena wykonania zadania jest średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji Konkursowej w obu etapach łącznie.

Komisja konkursowa

W skład Komisji Konkursowej dziesiątej edycji Konkursu powołano następujące osoby:

Przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Członkowie
Ewa Kowalka
kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu

dr Małgorzata Szczyt
adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek wydziałowej Komisji Programowej oraz wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich UEP, członek Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu

dr Wojciech Roszka
adiunkt w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Plakat

Plakat 10 edycji Wielkopolskiego konkursu "Statystyka mnie dotyka" w formacie A3

Plakat 10 edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

Pobierz plakat - PDF

Patroni Konkursu

Logo prezesa GUS Logo wojewody wielkopolskiego Logo kuratora oświaty

    

Historia

Wielkopolski Konkurs Statystyka mnie dotyka organizowany jest od 2009 r. przez Urząd Statystyczny w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Statystyczne. W 2014 r. do grona Organizatorów dołączył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Celem Konkursu, adresowanego do uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, jest między innymi upowszechnienie wiedzy o polskich służbach statystyki publicznej i organizacjach statystycznych oraz popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych w aspekcie regionalnym i lokalnym, a także sprawdzanie umiejętności analitycznej oceny badanych zagadnień i precyzyjnego formułowania wniosków na podstawie danych statystycznych. W dziesięciu dotychczas przeprowadzonych edycjach Konkursu udział wzięło łącznie 667 uczniów, w ramach 250 zespołów z 51 szkół województwa wielkopolskiego.

EDYCJA UCZESTNICY ZESPOŁY SZKOŁY MIEJSCOWOŚCI
2018/2019 22 11 5 5
2017/2018 30 15 7 6
2015/2016 44 16 9 8
2014/2015 37 13 7 7
2013/2014 15 6 4 4
2012/2013 59 23 13 9
2011/2012 179 69 21 14
2010/2011 109 38 19 14
2009/2010 58 20 12 9
2008/2009 114 39 21 17

Laureaci wszystkich edycji konkursu - tabela do pobrania - PDF

W pierwszej edycji uczestnicy wypełniali test z wiedzy o historii statystyki w Polsce, podstawach prawnych i zasadach funkcjonowania polskich służb statystyki publicznej, metodologii prowadzonych badań, dokonywaniu obliczeń podstawowych wielkości i wskaźników oraz przeprowadzali analizę statystyczną wyników badań w pięciu zadanych tematach. W drugiej edycji, poza testem z wiedzy o statystyce, należało zaprojektować i przeprowadzić badanie statystyczne na wskazany temat, a także dokonać analizy uzyskanych wyników. Podobnie było w trzeciej i czwartej edycji, podczas których uczestnicy rozwiązywali test i przeprowadzali badanie ankietowe (posługując się formularzem przygotowanym przez Komisję Konkursową) oraz interpretowali jego wyniki. W piątej edycji zadania konkursowe składały się z testu oraz części analitycznej, w której należało wykorzystać odpowiednie informacje z Banku Danych Lokalnych. Uczestnikom szóstej edycji – oprócz rozwiązania testu – polecono zaprojektować i przeprowadzić lekcję na jeden z trzech zadanych tematów. Projektowali i przeprowadzali lekcje statystyczne również uczestnicy edycji siódmej i ósmej wydarzenia. W dziewiątej edycji rywalizacja przebiegała dwuetapowo a zadanie polegało na przygotowaniu, z wykorzystaniem danych statystycznych, plakatu opisującego wybrane zjawisko społeczno-ekonomiczne w ramach samodzielnie sformułowanego tematu. W drugim etapie finaliści publicznie omówili opracowane plakaty a trójka najlepszych została laureatami 9. edycji konkursu. 10. jubileuszowa edycja wydarzenia miała tą samą formułę, z tą różnicą, iż tematy plakatów zostały zredagowane przez Organizatorów.

Szczególnym zainteresowaniem Konkurs cieszy się w południowej Wielkopolsce, co przekłada się na osiągane wyniki. Co roku na liście uczestników i laureatów znajdują się zespoły z podregionu kaliskiego, szkoły z zachodniej części województwa oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie, którego reprezentanci wygrali edycję szóstą, siódmą, ósmą a także zajęli miejsce II i III w edycji 9. Podium 10. edycji zdominowały kobiety. Laureatki reprezentowały szkoły z Kalisza (I miejsce), Konina (II) i Jarocina (III).

Echa konkursu

X EDYCJA

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie zachęca do udziału w X edycji konkursu SMD
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie informuje o konkursie SMD
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie informuje o finale X edycji konkursu SMD
 4. Portal Konin24 informuje o wynikach w X edycji konkursu SMD uczennict Zespółu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

IX EDYCJA

 1. Informacja na portalu powiatu Jarocińskiego o wynikach w IX edycji konkursu SMD
 2. Gazeta Jarocińska informuje o wynikach w IX edycji konkursu SMD uczennic z Zespółu Szkół Ponadgminazjalnych nr 1 w Jarocinie
 3. Portal Jarocin Nasze Miasto informuje o wynikach w IX edycji konkursu SMD uczennic z Zespółu Szkół Ponadgminazjalnych nr 1 w Jarocinie
 4. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie zachęca do udziału w IX edycji konkursu SMD
 5. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie informuje o finale IX edycji konkursu SMD

VIII EDYCJA

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie informuje zachęca do udziału w VIII edycji konkursu SMD
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie informuje o finale VIII edycji konkursu SMD
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu podsumowuje VIII edycję konkursu SMD
 4. Portal wielkopolski wchodniej LM informuje o finale VIII edycji konkursu SMD
 5. Portal Konin24 informuje o finale VIII edycji konkursu SMD
 6. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu informuje o rozpoczęciu VIII edycji konkursu SMD

VII EDYCJA

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie informuje o finale VII edycji konkursu SMD
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu zachęca do udziału w VII edycji konkursu SMD
 3. Portal wielkopolski wschodniej LM informuje o finale VII edycji konkursu SMD
 4. Gazeta Jarocińska informuje o finale VII edycji konkursu SMD

VI EDYCJA

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie informuje o finale VI edycji konkursu SMD
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje o rozpoczęciu VI edycji konkursu SMD
 3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje o VI edycji konkursu SMD

V EDYCJA

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie informuje o finale V edycji konkursu SMD

Prace i zadania

X EDYCJA

Zadania
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

Logo youtube Film z II etapu X edycji konkursu

IX EDYCJA

Zadania
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

Logo youtube Film z II etapu IX edycji konkursu

VIII EDYCJA

Zadania

VII EDYCJA

Zadania

VI EDYCJA

Zadania

V EDYCJA

Zadania
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

IV EDYCJA

Zadania, zał. 1, zał. 2, zał. 3.
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce, Wyróżnienie 1, Wyróżnienie 2.

III EDYCJA

Zadania, zał. 1, zał. 2, zał. 3.
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce, Wyróżnienie.

II EDYCJA

Zadania
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

I EDYCJA

Zadania

Plakaty

X EDYCJA

Plakat 10 jubileuszowej edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

IX EDYCJA

Plakat 9 edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

VIII EDYCJA

Plakat 8 edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

VII EDYCJA

Plakat 7 edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

VI EDYCJA

Plakat 6 edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

V EDYCJA

Plakat 5 edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

IV EDYCJA

Plakat 4 edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

III EDYCJA

Plakat 3 edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

II EDYCJA

Plakat 2 edycji Wielkopolskiego konkursu Statystyka mnie dotyka

Komisje konkursowe

X EDYCJA

przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego;

członkowie:
Ewa Kowalka
kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Małgorzata Szczyt
adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek wydziałowej Komisji Programowej oraz wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich UEP, członek Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu;

dr Wojciech Roszka
adiunkt w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

IX EDYCJA

przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego;

członkowie:
Ewa Kowalka
kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Małgorzata Szczyt
adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek wydziałowej Komisji Programowej oraz wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich UEP, członek Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu;

dr Hanna Wdowicka
adiunkt w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

VIII EDYCJA

przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego;

członkowie:
dr hab. Karol Andrzejczak
adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTS oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr hab. Grażyna Dehnel
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Katedry Statystyki UEP, skarbnik Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

Ewa Kowalka
kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.

VII EDYCJA

przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego;

członkowie:
dr hab. Karol Andrzejczak

adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTS oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, członek PTS;

dr Krystyna Gorzelańczyk
wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, członek PTS;

mgr Ewa Kowalka
kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Aleksandra Łuczak
adiunkt w Zakładzie Metod Ilościowych i Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

dr hab. Andrzej Młodak
prof. nadz. PWSZ w Kaliszu, konsultant w Ośrodku Statystyki Małych Obszarów w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego PTS, sekretarz Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.

VI EDYCJA

przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek PTS;

członkowie:
dr Karol Andrzejczak
adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej, zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, członek PTS;

dr Krystyna Gorzelańczyk
wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr Aleksandra Łuczak
adiunkt w Zakładzie Metod Ilościowych i Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

V EDYCJA

przewodniczący
dr Kazimierz Kruszka
konsultant w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu, członek Rady Głównej PTS i Oddziału PTS w Poznaniu; prezes PTS w latach 2005-2010;

sekretarz
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

członkowie:
dr Karol Andrzejczak
adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej, zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, członek PTS;

dr Krystyna Gorzelańczyk
wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr hab. Andrzej Młodak
prof. nadz. PWSZ w Kaliszu – starszy specjalista w Ośrodku Statystyki Miast w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, Oddział w Kaliszu, sekretarz Rady Oddziału PTS w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PTS;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek PTS.

IV EDYCJA

przewodniczący
dr Kazimierz Kruszka
konsultant w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu, członek Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

sekretarz
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

członkinie:
mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, członek PTS;

dr Krystyna Gorzelańczyk
wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr hab. Andrzej Młodak
prof. nadz. PWSZ w Kaliszu – starszy specjalista w Ośrodku Statystyki Miast w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, Oddział w Kaliszu, sekretarz Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek PTS.

III EDYCJA

przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Iwona Roeske-Słomka
kierownik Katedry Statystyki i Demografii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Oddziału PTS w Poznaniu, członek Rządowej Rady Ludnościowej;

członkinie:
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

dr Krystyna Gorzelańczyk
nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu, wykładowca Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek PTS.

II EDYCJA

przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Iwona Roeske-Słomka
kierownik Katedry Statystyki i Demografii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z-ca przewodniczącego Rady Oddziału PTS w Poznaniu, członek Rządowej Rady Ludnościowej;

członkinie:
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Wydziale Analiz, Opracowań Zbiorczych i Udostępniania Informacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

dr Krystyna Gorzelańczyk
nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu, wykładowca Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych, członek Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

I EDYCJA

przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Iwona Roeske-Słomka
kierownik Katedry Statystyki i Demografii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu, członek Rządowej Rady Ludnościowej;

wiceprzewodnicząca
dr Krystyna Gorzelańczyk
nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu, członek Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu;

sekretarz
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Wydziale Analiz Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

członkinie:
mgr Grażyna Soja
kierownik Wydziału Analiz Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, członek Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu.

Patroni

X EDYCJA

dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
https://www.stat.gov.pl/

Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
https://www.poznan.uw.gov.pl/

Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://ko.poznan.pl

IX EDYCJA

dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl/

Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego
http://andrzejgrzyb.eu/

Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
http://www.poznan.uw.gov.pl/

Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://ko.poznan.pl

VIII EDYCJA

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – prof. dr hab. Janusz Witkowski
od 8 czerwca 2016 r. dr Dominik Rozkrut,
http://www.stat.gov.pl/

Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek
od 9 grudnia 2015 r. Zbigniew Hoffmann,
http://www.poznan.uw.gov.pl/

Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Walkowiak
od 29 marca 2016 r. Elżbieta Leszczyńska.
http://www.ko.poznan.pl

VII EDYCJA

prof. dr hab. Janusz Witkowski – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl/

Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski
http://www.poznan.uw.gov.pl/

Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl

VI EDYCJA

prof. dr hab. Janusz Witkowski - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl

Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl

prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
http://www.wige.ue.poznan.pl

V EDYCJA

prof. dr hab. Janusz Witkowski - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl/
Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl
prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, Dziekan Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

http://www.wige.ue.poznan.pl

IV EDYCJA

Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl
prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, Dziekan Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

http://www.wige.ue.poznan.pl

III EDYCJA

Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl

Galeria - X Edycja

Wręczenie nagród w 10. jubileuszowej edycji KonkursuStatystyka mnie dotyka”, w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP, w ramach III Dni Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (WIGE) Uniwersytetu Ekonomicznego.

Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD
Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD
Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD
Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD
Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD Galeria X Edycji konkursu SMD

Galeria - IX Edycja

Wręczenie nagród w 9. edycji KonkursuStatystyka mnie dotyka”, w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP, podczas konferencji pt. Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy.

Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD
Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD
Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD
Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD
Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD Galeria IX Edycji konkursu SMD

Galeria - VIII Edycja

Wręczenie nagród w 8. edycji KonkursuStatystyka mnie dotyka”, w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP, podczas konferencji pt. Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Galeria VIII Edycji konkursu SMD Galeria VIII Edycji konkursu SMD Galeria VIII Edycji konkursu SMD Galeria VIII Edycji konkursu SMD
Galeria VIII Edycji konkursu SMD Galeria VIII Edycji konkursu SMD Galeria VIII Edycji konkursu SMD Galeria VIII Edycji konkursu SMD
Galeria VIII Edycji konkursu SMD Galeria VIII Edycji konkursu SMD

Galeria - VII Edycja

Wręczenie nagród w 7. edycji KonkursuStatystyka mnie dotyka”, w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP, podczas ogólnopolskiej konferencji pt. Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych.

Galeria VII Edycji konkursu SMD Galeria VII Edycji konkursu SMD Galeria VII Edycji konkursu SMD Galeria VII Edycji konkursu SMD
Galeria VII Edycji konkursu SMD Galeria VII Edycji konkursu SMD Galeria VII Edycji konkursu SMD Galeria VII Edycji konkursu SMD
Galeria VII Edycji konkursu SMD Galeria VII Edycji konkursu SMD

Galeria - VI Edycja

Wręczenie nagród w szóstej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Urzędu Statystycznego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 27/29, 11 czerwca 2014 r.

Galeria VI Edycji konkursu SMD Galeria VI Edycji konkursu SMD Galeria VI Edycji konkursu SMD Galeria VI Edycji konkursu SMD
Galeria VI Edycji konkursu SMD Galeria VI Edycji konkursu SMD Galeria VI Edycji konkursu SMD Galeria VI Edycji konkursu SMD
Galeria VI Edycji konkursu SMD Galeria VI Edycji konkursu SMD

Galeria - V Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w piątej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas obchodów 50-lecia Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Aula Seledynowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 25 kwietnia 2013 r.

Galeria V Edycji konkursu SMD Galeria V Edycji konkursu SMD Galeria V Edycji konkursu SMD Galeria V Edycji konkursu SMD
Galeria V Edycji konkursu SMD Galeria V Edycji konkursu SMD Galeria V Edycji konkursu SMD Galeria V Edycji konkursu SMD
Galeria V Edycji konkursu SMD Galeria V Edycji konkursu SMD

Galeria - IV Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w czwartej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas Kongresu Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia PTS. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 18 kwietnia 2012 r.

Galeria IV Edycji konkursu SMD Galeria IV Edycji konkursu SMD Galeria IV Edycji konkursu SMD Galeria IV Edycji konkursu SMD
Galeria IV Edycji konkursu SMD Galeria IV Edycji konkursu SMD Galeria IV Edycji konkursu SMD Galeria IV Edycji konkursu SMD
Galeria IV Edycji konkursu SMD Galeria IV Edycji konkursu SMD

Galeria - III Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w trzeciej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas Konferencji Prasowej Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w województwie wielkopolskim. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Poznań, 1 kwietnia 2011 r.

Galeria III Edycji konkursu SMD Galeria III Edycji konkursu SMD Galeria III Edycji konkursu SMD Galeria III Edycji konkursu SMD
Galeria III Edycji konkursu SMD Galeria III Edycji konkursu SMD Galeria III Edycji konkursu SMD Galeria III Edycji konkursu SMD
Galeria III Edycji konkursu SMD Galeria III Edycji konkursu SMD

Galeria - II Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w drugiej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, 31 marca 2010 r.

Galeria II Edycji konkursu SMD Galeria II Edycji konkursu SMD Galeria II Edycji konkursu SMD Galeria II Edycji konkursu SMD
Galeria II Edycji konkursu SMD Galeria II Edycji konkursu SMD Galeria II Edycji konkursu SMD Galeria II Edycji konkursu SMD
Galeria II Edycji konkursu SMD Galeria II Edycji konkursu SMD

Galeria - I Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w pierwszej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas III Otwartego Seminarium Naukowego Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 23 stycznia 2009 r.

Galeria I Edycji konkursu SMD Galeria I Edycji konkursu SMD Galeria I Edycji konkursu SMD Galeria I Edycji konkursu SMD
Galeria I Edycji konkursu SMD Galeria I Edycji konkursu SMD Galeria I Edycji konkursu SMD Galeria I Edycji konkursu SMD
Galeria I Edycji konkursu SMD Galeria I Edycji konkursu SMD

 

Kontakt

Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań
tel. 61 279 82 00
fax 61 279 81 00
e-mail: konkurs_poz@stat.gov.pl

Anna Polińska
koordynator Konkursu
tel. 61 27 98 326
e-mail: a.polinska@stat.gov.pl

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Statystyczny w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Konkursu Statystyka mnie dotyka.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Krzysztof Toboła. E-mail: k.tobola@stat.gov.pl. Telefon: 61 27 98 328. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu na adres: sekretariatUSPOZ@stat.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Statystyczny w Poznaniu powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mapa strony

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU
e-mail: konkurs_poz@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności
Dokument łatwy do odczytu
Mapa strony

Copyright © 2012-2023 Statystyka mnie dotyka